logo

Firma Unimog Michał Eihchorn realizuje projekt 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

pod tytułem : Rozwinięcie i dywersyfikacja usług.Wartość netto projektu 577 952,76 zł dofinansowanie 491 259,83

Opis projektu: 

Projekt polega na zorganizowaniu nowej formy aktywnego wypoczynku dla mieszkańców śląska.
Wzrasta wśród społeczeństwa świadomość wpływu ruchu na świeżym powietrzu na zdrowie.
W ramach projektu mieszkańcy śląska będą mogli wypożyczyć sprzęt sportowy i rekreacyjny umożliwiający spełnienie ich oczekiwań.
Wnioskodawca tak dostosuje sprzęt dostępny w wypożyczeni, aby była możliwość skorzystania z niego była cały rok.